Värdegrunder

Visionen för vår klubb är inte bara att bli den största klubben i Sverige utan också vara den bästa klubben att tillhöra! Tyngdpunkten för våra satsningar ligger givetvis på ungdomsverksamhet! Vi skall utvecklas som idrottare samtidigt som vår anläggning också skall utvecklas på bästa möjliga sätt! Vi skall vara en klubb där alla skall kännas välkomna, och ingen skall känna sig utanför! En klubb där alla medlemmar tar ansvar för såväl varandra som för vår anläggning! Gäster som besöker anläggningen skall tas om hand om på bästa sätt och känna sig välkomna tillbaka!

 

Värdegrunder för vår klubb!

S –  Säkerheten först. Vi har ett högt säkerhetstänkande och sätter alltid säkerheten först! Vi låter våra utövare utvecklas i deras egen takt och pressar ingen till att ta större kliv än de själva vill. Vi hjälps alla åt att se till att vår verksamhet kan bedrivas på ett så säkert sätt som möjligt!

K –  Kamratskap. Vi är alla kamrater med ett brinnande intresse för backhoppning!

I –  Idrottsligt uppträdande. I vår klubb så uppträder vi på ett sportsligt sätt på såväl tävling som på träning. Vi hjälper och stöttar varandra i med och i motgång!

D –  Deltagande. Vi är alla med och bidrar till att klubben går mot uppsatta mål. Vi hjälper till med det vi kan, alla kan vi bidra med något!

A –  Alla får vara med. Vi är en klubb där alla är välkomna och där alla har samma rättigheter. Vi stöttar varandra och ser till att ingen hamnar utanför. Här är ALLA välkomna oavsett hudfärg, religion, kön, etnisk bakgrund, funktionsnedsättning, politisk åsikt, ålder eller sexuell läggning!