Kontakt

Prova backhoppning eller andra frågor:

e-post: info@backhoppning.se

SBHKs ordförande:

Pietro Nilsson Toracca, 070-762 49 10
e-post: pietro.nilsson@infranord.se

SBHKs kassör:

Peder Ekstrand
e-post: peder@peder.se

SBHKs plusgirokonto

25436-7

SBHKs swishnummer Medlem

123-610 98 05

SBHKs swishnummer Kiosken

123-324 20 05

SBHKs fakturaadress

Sollentuna BHK
Att: Pietro Nilsson Torocca
Vasavägen 128B
192 69  Sollentuna