Vi har en ny styrelse

Under årsmötet klubbades den nya styrelsen igenom. Till stor del ser den ut som tidigare men vi välkomnar tre nya medlemmar Sara Vesterlund, Gunnar Nilsson och Erik Sundkvist.

I övrigt består styrelsen av samma medlemmar som tidigare i sina respektive roller.