Nu blir vi ännu bättre – Rekrytering 2019

SOLLENTUNA Under 2019 kommer Sollentuna backhopparklubb att satsa stort på rekrytering med projektet “Rekrytering 2019”. Med fler medlemmar siktar klubben på att nå nya höjder och inspirera andra föreningar i Sverige. Ett steg i arbetet är att ta hjälp utifrån av hopparen och ungdomsledaren Katarina Tikka från Borås. Det viktiga arbetet startar upp i och med klubbutvecklingsdagen dit alla är välkomna.

Sollentuna backhopparklubb, SBHK, är idag den största backhopparklubben i landet vad gäller aktiva ungdomar, aktiviteter och stora planer. Redan idag lägger vi ner mycket tid och engagemang för att få fler utövare. Att vi blir fler backhoppare har många fördelar både för SBHK som klubb och för backhoppningen i Sverige.

Katarina Tikka var del av Sveriges satsning på dambackhoppning redan under 90-talet och har under de senaste åren återupptäckt sin passion för backhoppning. Hon har tidigare arbetat som lärare och arbetar idag som konsult inom marknadsföring. ”Vi tror att Katarinas erfarenhet kommer att passa som handen i handsken för den här rollen” säger Pietro Nilsson Toracca, ordförande i SBHK.

Arbetet börjar i december då alla medlemmar bjuds in till klubbutvecklingsdagen för att lyfta fram idéer och synpunkter om hur föreningen kan utvecklas. Som en del i detta kommer en workshop om Rekrytering 2019 hållas. Frågor om vilka aktiviteter som ska genomföras och vem som gör vad kommer ligga till grund för planeringen av projektet.

”Det viktigaste för mig är att få arbeta ihop med alla i klubben. Det är ju inga barn och ungdomar som kommer till backen för att hänga med mig” säger Katarina när hon poängterar hur viktigt det är att så många som möjligt kommer på klubbutvecklingsdagen och delar med sig av sina idéer.