GDPR – Privacy Policy

GDPR – Din integritet är viktig för oss

Vi förstår också hur viktig data är för din affär. Därför ser vi till att din data är skyddad och tar fullt ansvar för att den hanteras i enlighet med GDPR.

The General Data Protection Regulation (GDPR) träder i kraft 25 maj och ersätter Dataskyddsdirektivet från 1995 och Personuppgiftslagen (PUL) från 1998. Den gäller för alla företag inom EU och även globala bolag som behandlar personuppgifter inom EU.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig och ditt barn, såsom namn och skostorlek. Syftet med en sådan behandling är för att kunna få fram rätt utrustning till rätt person. Vi har fått dina uppgifter från formuläret du fyllt i själv. Dina uppgifter kommer att sparas på vår webhosting och i det mail som genereras till vår ansvarige för eventet, medlemmar etc. Vi kan även komma att ta ditt telefonnummer för att kunna komma i kontakt med er inför träningar/tävlingar.

Hos oss är dina uppgifter trygga hos oss av flera skäl:

– Vi ser till att din data är skyddad på rätt sätt
– Vi är hängivna att följa de nya lagarna
– Vi hjälper dig att få ut det mesta av din data
– Vi ser till att ni får tillgång till all data när ni behöver det

Här är en del av de åtgärder som är genomförda innan 25 maj:

– Definiera och dokumentera vilken laglig grund vi står på i vår behandling av personuppgifter.
– Uppdaterad integritetspolicy med rutiner för dataöverföringar, hur länge vi behåller data i våra system, vad syftet är med existerande data, vem som ansvarar för data och vem som har tillgång till den.
– Internt ser vi till att säkra upp vår hantering av personuppgifter och tar fram rutiner för att upptäcka, rapportera och utreda fall då personuppgifter läckt ut.
– Samtyckesprincipen är en viktig del av GDPR. Det innebär att vi är extra noggranna med att upplysa dig om i vilket syfte vi ämnar använda dina personuppgifter.
– Vi anpassar våra system för att möta den nya EU-lagens och individens rätt till radering. Efter 25 maj är det enkelt för oss att på ett effektivt sätt radera en persons samtliga personuppgifter om det efterfrågas.
– Ser till att de tredjepartsleverantörer vi använder oss av följer den nya förordningen.

Om GDPR

GDPR ska ersätta Dataskyddsdirektivet från 1995 och Personuppgiftslagen (PUL) från 1998. GDPR står för det engelska ”General Data Protection Regulation” och ersätter de tidigare regelverken från och med den 25 maj 2018. Tidigare har alla EU-länder haft egna regelverk gällande e-postutskick och spam. I och med att GPDR är en lag och inte ett EU-direktiv kommer det att träda i kraft omedelbart i alla medlemsländer.